Showing posts with label agama. Show all posts
Showing posts with label agama. Show all posts

Mengapa Riba Diharamkan? Padahal struktur ekonomi Indonesia ditopang seluruhnya oleh sistem ekonomi Riba?

Ancaman riba, ialah azab Allah azza wajalla, siksaan di padang mahsyar yang diberikan pada mereka ialah tidak bisa berdiri sebagaimana yang lain.
Riba:
1. Penambahan harta sebagai benda, dan tambahan dari hutang. Atau tambah nominal disebabkan tempo.
2. Pinjaman dengan bunga yang dipersyaratkan pada awal akad. Masuk di dalam praktek koperasi juga demikian.